🕊مهدےجان🕊

✨پدر ندبہ های دلتنگی…

✨ای کہ چشمت همیشہ شبنم داشت!

✨ماجرای ظهور تو هر بار،

✨سیصد و سیزده نفر کم داشت!✨

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[پنجشنبه 1397-10-13] [ 05:24:00 ب.ظ ]