جناب آقای علیرضا پور مسعود از اراک (موسسه یاسین عصر)  با تاکید بر سبک زندگی زنان در دوره های مختلف ارزش و اهمیت حضور زن در جامعه را تبیین نمودند و فرمودند: اگر می خواهید مملکتی را از پا در بیاورید باید روی زنان آن جامعه سرمایه گذاری نمود، در سایر جوامع نگاه به زن به عنوان ابزاری و حتی کمتر از حیوان اهلی بود  و زن را به عنوان انسان محسوب نمی کر دند و هیچ حقی را برای آن قائل نبودند و زن را به عنوان  کالا جابجا می کردند. و زن در کشور های هند وچین  حق انتخاب  و ازدواج نداشت، در جوامع عاشورایان و زردتشتیان  زن تابع مطلق مرد بود و اگر عملی را مستقل انجام می داد مرد می توانست زن را در آب غرق کند. در ادامه جناب آقای پور مسعود به انواع ازدواج ها در عصرها و دوره ها اشاره نمودند.

جناب آقای پور مسعود  به ارزش و جایگاه  زن و همچنین فعالیتهای سازنده ای که در دوره ها و عصر های مختلف و نقش بانوان در افشا گریها در جنگ ها و روشنگری را همراه با ذکر عنوان و مثال ذکر نمودند.

در حال حاضر دشمن محور اصلی جنگ نرم را زن قرار داده  و با تغییر ادبیات و جایگاه زن میخواهد جایگاه و جلوه زن را از بین ببرد و یکی از پروژه های آنان مسابقه  زن با زن در برابر دلربایی  از مردان ،مسابقه زنان با زنان در خشونت است.

زن در اسلام شان دارد  و پیامبر(صلی الله علیه وآله و سلم) فرمودند: خداوند به زنان مهربانتر از مردان است . همچنین در بحار الانوار ذکر شده که زن ومرد باهم تفاوت بنیانی دارند وزن و مرد مکمل هم هستند و به هم نیازمند ند، زن و مرد از نظر مدیریت اقتصادی و سایر تصمیم گیریها با هم تفاوت دارند و هرکدام در بخش خاصی از زندگی قابلیت و توانایی دارند و این به دلیل متفاوت بودن سن بلوغ  و رشد است.

در ادامه جناب آقای پور مسعود  با استناد به حدیث امام علی(علیه السلام): زنان ناقص العقل هستند. فرمودند: زن را باید از دو جنبه عقل نظری و عقل عملی با توجه به خصوصیات روحی و ذاتی زن مورد بررسی قرار داد تا واقعیت این حدیث روشن گردد، قرار گرفتن این دو نوع عقل  در کنار هم زیباست.

استاد در پایان خصوصیات یاران امام در آخر الزمان را بیان نمودند و افزودند: 1- که در ابتدا باید نسبت به امام معرفت و شناخت داشته باشیم  و2-  سپس تربیت نسل منتظر 3-  داشتن عفاف و حجاب 4- عرصه شناس باشد یعنی به اندازه ای قوی باشد که دشمن را بشناسد خوب بفهمد و درست عمل کند. ایشان یکی از دلایل موفقیت فرقه های مختلف را عدم آگاهی و یا پایین بود اطلاعات و آگاهی زنان را دانسته که بدون اگاهی و اطلاعات ، عملی را از روی احساسات انجام می دهد که می شود کمک به دشمن و بدون اینکه خود زن متوجه شود باعث پیشرفت  دشمن میشود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ÷

موضوعات: خبر فرهنگي  لینک ثابت[یکشنبه 1394-01-23] [ 10:00:00 ق.ظ ]