امام صادق عليه السلام:

خانه اي كه در آن قرآن خوانده نمي شود واز خدا ياد نمي گردد,سه گرفتاري در آن بوجود مي ايد:

1.بركتش كم شده.
(دائم مشكل مالي دارند)

2.فرشتگان آن را ترك مي كنند.
(رحمت وفيض خاص خداوند به آن خانه نازل نمي شود)

3.شياطين در آن حضور مي يابند.
(نزاع وجدال در آن خانه زياد است)

خواندن قرآن در خانه اين سه گرفتاري را برطرف مي كند.

كافي,ج2.ص499

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[یکشنبه 1398-04-09] [ 08:25:00 ق.ظ ]