یا بن الحسن…

بعيد نيست عاقبت فقط بخاطر حسين
تو زودتر بيايي وبگيري انتقام را 

بيا بخواه خون آن ذبيح راکه ذبح او
به کربلا تمام کرد،حجّ ناتمام را.. .

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[شنبه 1399-05-11] [ 07:53:00 ب.ظ ]