مردی نزد امیرالمومنین (ع) آمده و گفت:

از هفتاد فرسنگ دور به اینجا آمده ام تا هفت سوال از شما بپرسم:

➊چه چیز از آسمان عظیم تر است؟
➋چه چیز از زمین پهناورتر است؟
➌چه چیز از کودک یتیم ناتوان تر است؟
➍چه چیز از آتش داغ تر است؟
➎چه چیز از زمهریر سردتر است؟
➏چه چیز از دریا بی نیازتر است؟
➐ چه چیز از سنگ سخت تر است؟

💠علے(ع )فرمود:

➊تهمت به ناحق از آسمان عظیم ترست.
➋حق از زمین وسیع تر است.
➌سخن چینی شخص تمام ازکودک یتیم ضعیف تر است.
➍آز و طمع از آتش داغ تر است.
➎حاجت بردن به نزد بخیل از زمهریر سردتر است.
➏بدن شخص با قناعت از دریا بی نیازتر است.
➐ قلب کافر از سنگ سخت تر است.

📚جامع الاخبار، فصل 5، فضائل امیرالمومنین (ع)

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[شنبه 1399-05-11] [ 08:07:00 ب.ظ ]