شهیدمحسن‌حججی:
یک طوری زندگی کن که خداعاشقت بشه اگه عاشقت بشه خوب تو رو خریداری میکنه.

شهیدمرتضی‌عطایی :
یاامام رضا:توکه آخرگره رووامیکنی پس چرا امروزوفردامیکنی.

شهیدحسین‌معزغلامی :
تامیتوانیدبرای ظهوردعاکنیدکه بهترین دعا هاست.

شهیدمحمودرضابیضایی :
شیعه به دنیا آمدیم که موثردرتحقیق ظهورباشیم.

شهیدجوادمحمدی:
دراون دنیا جلوی بی حجاب هاوآنهایی که تبلیغ بی حجابی میکنند رامیگیرم.

شهیدمحمدهادی‌ذوالفقاری:
آمدم به عراق برای جنگ تا انتقام سیلی حضرت زهرا(س)رابگیرم.

شهیدرضاسنجرانی:
نمازهایتان را اول وقت بخوانید که بهترین عمل است.

شهیدحسین‌محرابی:
هرجوان پسریادختری که نمازش رااول وقت بخواند شفاعتش میکنم.

شهیدحسن‌قاسمی‌دانا:
ازراه واهداف انقلاب وسخنان امام خامنه ای دورنشوید.

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[شنبه 1398-09-16] [ 08:45:00 ق.ظ ]