آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری: یک قاعدۀ کلی دربارۀ شیاطین

يکی از اساتيد می‌گفت اگر انسان زيرک، جنس قيمتی داشته باشد، در ويترين مغازه‌اش می‌گذارد؛ اگر ديد عتيقه‌فروش‌ها به مغازه‌اش می‌آيند و می‌گويند «اين چند است؟»، می‌فهمد اين جنس یک چيز خیلی ارزشمندی است و پنهانش می‌کند و در صندوقچه می‌گذارد.

مؤمن هم اين‌طور است؛ وقتی می‌بيند شيطان هِی دورَش آمده، می‌فهمد يک خبری هست.

اين قاعدۀ کلی در مورد شيطان هست که هر وقت ديديد هجوم شيطان سنگين شد بدانيد يک خبری است! هر وقت ديديد شب‌ها برای نماز شب راحت بلند می‌شويد، آن شبی که می‌بينيد که هر قدر تلاش می‌کنید بلند شوید نمی‌توانید و شيطان شما را گرفته است، بدانيد امشب يک خبری است. اگر بلند شديد يک چيزی گيرتان می‌آيد. اين علامت در ذهن مبارکتان باشد.

ديده‌ايد خيلی وقت‌ها آدم راحت غيبت نمی‌کند، ولی يک‌جایی می‌خواهد يک جمله نگويد جانش به حلقش می‌رسد؛ بدانيد خير همانجاست و اگر مقاومت کنيد و از اين معبر عبور کنيد، آن‌وقت درها به رويتان باز می‌شود.

خيلی وقت‌ها آدم می‌خواهد چشمش را نگه دارد، راحت نگه می‌دارد؛ اما جايی که ديديد نگاه نکردن سخت شد، در همان‌جا تمرکز کنيد؛ بدانيد شيطان آنجا تمرکز کرده و يک چيزی پشتش هست. اين ملعون می‌فهمد که کجا خير هست و همانجا تلاش می‌کند که آن را سد کند.

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[یکشنبه 1399-04-29] [ 09:10:00 ق.ظ ]