دو چیز را زود فراموش کن:

اول بدی دیگران در حق خودت

بعد خوبی خودت در حق دیگران

موضوعات: حرف حق  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...