دو چیز را زود فراموش کن:

اول بدی دیگران در حق خودت

بعد خوبی خودت در حق دیگران

موضوعات: حرف حق  لینک ثابت[چهارشنبه 1397-02-26] [ 11:56:00 ق.ظ ]