مُلاعلی همدانی از علما وعارفان ، روزی درمشهد مقدس خدمت حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی می رسـد و از ایشان تقاضای مـوعظه می‌کند.
حاج شیـخ نخودکی می‌گوید:
مَرنجُ و مَرَنجان

مرحوم آخوند ملا عـلی همدانی می‌گوید: خوب مرنـجان راحت است ما کـاری می‌کنیم که خودمان را بسازیم و کسی را از خود ناراحت نکنیم؛ اهانت به کسی نمی‌کنیم؛ غیبت کسی را نمـی‌کـنیم؛ این را می‌شـود؛ امّا مـرنج را چـکار کنیم؟
اگر کسی به ما بدی می‌کند؛ غیبت‌مان را می‌کند؛ پول‌مان را می خورد؛ قهراً انسان رنجش پیدا می‌کند. می‌شود چنین چیزی که انسان نرنجد؟
فرمودند: بله.
گفت:چطور؟
فرمودند:
خودت را کِسی ندان!
عیب کار ما همین جاست. که ما خودمان را کِسی می دانیم. به ثروت‌مان به علم‌مان به ریاست‌مان به هر چیزی می‌بالیم؛ لذا هیچ کس جرأت ندارد به ما توبگوید.
بر مال و جمال خویشتن غرّه مشو
کآن را به شبی برند و آن را به تبی!

نقل از
حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[چهارشنبه 1398-08-22] [ 10:55:00 ق.ظ ]