مرکزنیکوکاری الزهرای  حوزه های علمیه خواهران شهرستان  قروه باحضور مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) آقای شیخی زاده ومدیرحوزه های علمیه خواهران استان کردستان حجت الاسلام والمسلمین دکترصفی زاده ،جمعی ازمسئولین وخیرین شهرقروه  وهمچنین با همت حوزهای علمیه خواهران سطح 2 وسطح 3درمدرسه علمیه الزهراء(س) قروه افتتاح شد.

مدیرکل کمیته امدادامام خمینی (ره) درآیین افتتاحیه این مرکزنیکوکاری گفت:کمیته امدادیک شعاری دارد وآن اینست که یک نهادانقلابی ومردمی بایددرکنارش شفاف سازی صورت بگیردتااعتمادسازی درآن اتفاق بیافتد. لذا برهمین اساس تصمیماتی اتخاذگردیدتا مراکز نیکوکاری ایجادگرددو توسط خود مردم وبومی های همان منطقه اداره شود تامحرومین سطح شهر ومحله خودراشناسایی وبه مشکلات آنان رسیدگی کنند.

آقای شیخی زاده درادامه سخنان خود  اجرای طرح مددکاری اسلامی را درکنار کارهای خیرخواهانه مرکز نیکوکاری؛ پیشنهاد دادوگفت:باتوجه به این که بخش قابل توجهی  از جامعه هدف کمیته امداد دراستان کردستان زنان سرپرست خانواده اندکه  بامشکلات خاص فرهنگی ،اقتصادی،معیشتی مواجه هستند لذاازمرکز نیکوکاری الزهرای حوزه علمیه  انتظارمی روددراین مسیر نیز فعالیت نماید وکمیته امدادهم برای اجرای این طرح درشهرستان قروه تلاش خواهد کردتا تمام امورات زنان سرپرست خانوارتحت پوشش کمیته امداد درشهرستان قروه به این مرکزنیکوکاری محول شود تادرکنار فعالیت های جهادی وخیرخواهانه به امورات زنان سرپرست خانوارطرح مددکاری اسلامی راهم رسیدگی نمایند .

خانم مهری رحمتی مدیرمدرسه علمیه خواهران الزهراء(س) درافتتاحیه مرکز نیکوکاری باارائه گزارشی ا زفعالیت جهادی خواهران طلبه بیان داشت :طلاب درعرصه های مختلف سیاسی ،فرهنگی-تبلیغی کشورحضورفعال وتأثیرگذاری داشته ودربحران شیوع ویروس کرونا نیز فعالیت جهادی خودراتعطیل نکرده ودرکنارکادردرمانی ومردم محروم وآسیب دیده ازبحران کرونا نیزبااقداماتی چون دوخت ماسک ،لباس ایزوله برای کادردرمانی،دلجویی ازبیماران کرونایی،تهیه بسته های غذایی وکمک معیشتی وذبح قربانی درجهت رفع بلا؛ همچنان به فعالیت خودادامه می دهند.

شایان ذکراست ازکارگاه تولید ماسک بازدید بعمل آمد.

 

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[شنبه 1399-03-24] [ 10:56:00 ق.ظ ]