حاج اسماعیل دولابی:
گویند “حر بن یزید ریاحی” اولین کسی بود که آب را به روی امام بست و اولین کسی شد که خونش را برای او داد.

“عمر سعد” هم اولین کسی بود که به امام نامه نوشت و دعوتش کرد برای آنکه رهبرشان شود و اولین کسی شد که تیر را به سمت او پرتاب کرد!

کی می‌داند آخر کارش به کجا می‌رسد؟

دنیادارابتلاست. با هرامتحانی چهره‌ای ازما آشکار می‌شود،چهره‌ای که گاهی خودمان را شگفت‌زده میکند.

نمی شود به عبادتت و تقربت اعتماد کنی….

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[یکشنبه 1399-05-12] [ 10:48:00 ق.ظ ]