🔻شیوه خاصی هم در جذب جوانان داشت. گاهی حتی خود من هم به سّید می‌گفتم: اینها کی هستند می‌آوری هیئت؟ به یکی می‌گویی بیا امشب تو ساقی باش. به یکی می‌گویی این پرچم را به دیوار بزن و .. ول کن بابا!

می‌گفت: نه! کسی که در این راه اهل بیت(ع) هست که مشکلی ندارد، اما کسی که در این راه نیست، اگر بیاید توی مجلس اهل بیت(ع) و یک گوشه بنشیند و شما به او بها ندهید می‌رود و دیگر هم بر نمی‌گردد اما وقتی او را تحویل بگیرید او را جذب این راه کرده‌اید.

برنامه هیئت او اول با سه چهار نفر شروع شد اما بعد رسیده بود به سیصد چهارصد جوان عاشق اهل بیت(ع) که همه اینها نتیجه تواضع، فروتنی و اخلاص سید بود.

🔸به مناسبت ۱۱ دی ماه، سالروز شهادت

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[پنجشنبه 1397-10-13] [ 04:39:00 ب.ظ ]