مردم دارند به رهبری پیام میدهند و تقاضا میکنند که «هر طور شده انتقام خون حاج قاسم را بگیرید». خب قوم موسی هم که گفتند تو و خدایت بروید مبارزه کنید ما اینجا نشسته ایم!

مردم! انتقام را فقط در موشک های سپاه و ارتش جستجو نکنید. یادتان باشد آمریکایی که حاج قاسم را ناجوانمردانه شهید کرد، همان آمریکایی است که میخواهد حجاب را از سر دختران این کشور بردارد.

آمریکایی که در حق سردار اسلام جنایت کرد، همان است که میخواهد واژه مادر در این سرزمین دیگر مقدس نباشد.

 ایها الناس! این آمریکای خبیث و این شیطان اکبری که دستش به خون مالک اشتر انقلاب آلوده شد همان آمریکایی است که میلیاردها دلار برای ترویج فساد و فحشا در کشورهای اسلامی هزینه میکند.

 مردم! آمریکا اگر حاج قاسم را ترور کرد، خیلی سال است که تلاش میکند که نمیتوانیم را در جان من و توی ایرانی مسلمان فرو کند..

 باید باور کنید این آمریکا فقط دشمنِ حاج قاسم نیست.. این آمریکا دشمن خانواده های ماست..دشمن عزت ماست.. دشمن ایمان ماست… دشمن دین ماست…

 چشمتان فقط به موشک های سپاه و ارتش نباشد.. اصلا برای انتقام منتظر مردها هم نباشید.. مگر برای انقلاب معطل مردها ماندیم؟

امروز روزِ انتقام فرهنگی است. از قاتلی که دستش به خون خانه و خانواده و ذهن و ایمان مردم ما آلوده است. و نبض این مبارزه فرهنگی دست زنهاست.

 بسم الله.. اگر چادر به سر داریم مدیون خون حاج قاسم هاییم. ادای دین به شهید، ادامه راه اوست. یعنی مبارزه.. یعنی انتقام

 همین امروز، همین الان، برای زندگی ات تصمیم بگیر و قیام کن برای ساختن جامعه ای عاری از فرهنگ فاسدغربی…

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[دوشنبه 1398-10-16] [ 10:50:00 ق.ظ ]