🔸جوانان مکرر برای تعالی روحی نصیحت می‌خواهند.

🔸چیزی که از بزرگان شنیده‌ام یک کلمه است: پرهیز از گناه.

🔸توصیه دیگر انجام فرائض است؛ اصلی‌ترین فریضه هم نماز است؛ اول وقت و با حضور قلب و حتی المقدور با جماعت.

🔸در این صورت فرشته خواهید شد؛ از فرشته هم بالاتر.


۱۳‌۹۴/‌۰۴/‌۲۰

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[شنبه 1399-04-07] [ 01:20:00 ب.ظ ]