برای شیعیان چه کسانی از سپاه یزید که در مقابل امام حسین(ع) جنگیدند خطرناکتر است؟

ضرر نتیجه عمل یک عالم و دانشمند بدکردار از سپاه یزید هم بیشتر است.

امام حسن عسکری(ع):

آنان براى شیعیان ناتوان ما از سپاه یزید بر امام حسین(ع) و یارانش زیانبارترند؛ چون آنان تنها جان و مال ایشان را رُبودند؛ امّا دانشمندان بدکردارى که با ما دشمن‌اند، ولى خود را دوستان ما و دشمنِ دشمنان ما نشان می‌دهند، شک و شبهه را بر شیعیانی وارد می‌آورند که از نظر فکری در رده پایین‌تری قرار دارند و ایشان را گمراه کرده، از پی‌جویى حق و حقیقت، بازشان می‌دارند.

الإحتجاج على أهل اللجاج، ج 2، ص 458

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[سه شنبه 1398-04-04] [ 09:12:00 ق.ظ ]