صبحی که نبینم رخ دلدار نه صبح است

بی روشنی چهره دلدار نه صبح است

خورشید چه باشد چه نباشد به چه سودم

چون دیده ندوزم به رخ یار نه صبح است

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[سه شنبه 1399-04-24] [ 08:37:00 ق.ظ ]