مدیر حوزه علمیه الزهرا-س- با بیان این موضوع که برگزاری‌امتحانات‌ نیم سال دوم بارعایت‌پروتکل‌بهداشتی‌وفاصله اجتماعی‌درفضای‌باز برگزار می گردد بیان داشت :

با توجه به مشورتی  که با آقای معتمدی  شد، مجوز برگزاری امتحانات با رعایت آیین نامه های بهداشتی اخذ شد و امتحانات  با فاصله زمانی و مکانی، در فضای باز برگزار می گردد

همچنین پیشرفت تحصیلی طلاب از طریق مدیران و معاونان آموزش مدارس پیگیری گردید و اساتید بزرگوار یه هفته  را به رفع اشکال یا تکمیل محدوده دروس اختصاص داده اند.

 

 

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[شنبه 1399-03-24] [ 09:34:00 ق.ظ ]