اعوذ بالله مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

خناس همان شیطانیست که کار امروزت را به فردا
می اندازد…

🌸 حالا از فردا نماز میخوام !

🌸 از فردا حجاب میکنم !

🌸 از فردا نگاه نمیکنم !

🌸 از فردا خمس میدهم !

از فردا… از فردا…

چند سال است که قراره آن فردا برسد…!؟

آخر کدام فردا !؟ شاید دیگر فردایی نباشد…

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[شنبه 1399-04-07] [ 01:23:00 ب.ظ ]