خانمے ڪه تا خودِ خورشید قامت داشتہ
در رشـادت با ابـالفـضلش رقابت داشتہ

فـاطـمـیـہ رفتہ و آماده ے رفتن شده
بسڪه بر زهراےمرضیہ محبت داشتہ

مادرِ باب الحوائـج بوده و با این حساب
دامن او را گرفتہ هر ڪه حاجٺ داشتہ

اول از عباس او اذن حرم را خواستہ
هر ڪسے در ڪربلا قصد زیارٺ داشتہ

 

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...