چادر سنگر توست
خاڪریز جنگی نابرابر
سخت است، می دانم
اما بجنگ
بجنگ با چشمانه دور گرد بی حیا ها
بجنگ با زیبایی های فریبنده دنیا
بجنگ با تمام دشمنانی که می خواهند
تو را از تو بگیرند

 

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...