زرگی را گفتند راز همیشه شاد بودنت چیست

گفت:
دل بر انچه نمی ماند نمی بندم؛
فردا یک راز است نگرانش نیستم؛
دیروز یک خاطره بود حسرتش را نمیخورم؛
و امروز یک هدیه است قدرش را میدانم؛

از فشار زندگی نمیترسم چون میدانم که فشار توده زغال سنگ را به الماس تبدیل میکند…
میدانم خدای دیروز و امروز خدای فردا هم هست…

ما اولین بار است که بندگی میکنیم ولی او قرنهاست که خدایی میکند…‍
پس به او اعتماد دارم…
برای داشتن اینچنین خدایی همیشه شادم…

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[یکشنبه 1398-03-26] [ 08:29:00 ق.ظ ]