لطف تو دست خالی ما را گرفته است
شد التماس و حاجت قلبی ّ نوکرت

از کنج آستان بقیع خودت، شبی
ما را ببر به کرببلای برادرت

آقا بیا و دیده ی ما را جلا بده
امشب به ما مجوّز کرببلا بده

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...