باید به عبارت شهید کنار اسم عزیزت عادت کنیم…..
سردار
سپهبد
حاج قاسم
اگر شهادت سهم تو بود ؛این همه غربت سهم ما نبود…
گوارای وجودت ای زنده تر …

 

 

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[دوشنبه 1398-10-16] [ 10:13:00 ق.ظ ]