الهی رهبرم پاینده باشد

برایم تا ابد فرمانده باشد

قدم در جای پایش می گذارم

مرا این پیروی ارزنده باشد

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...