آیا با امام زمان مَحرَمیم؟

محرم کیه؟ کسی که نزدیکتره؟

گاهی فاصله ها زیاده ولی قلبها و فکرها و عملها نزدیکه. اگه اینطور باشه، میشیم مَحرم.

اوِیس قَرَن مَحرم شد. مَحرم یعنی آشنا، نزدیک، رفیق…

 آیا چشممو گوشمو زبونم مَحرمن؟

مدّعی خواست بیاید به تماشاگَهِ راز دست غیب آمد و بر سینه نامَحرم زد

عده ای از امام سجاد خواستند علیه حکومت وقت قیام کنند. امام فرمودند: کدام یک از شما حاضره آتشی در دست بگیره و بدونِ کمک گرفتن از کسی آنقدر تحمل کنه تا خُنک بشه؟

 امام باقر اعلامِ آمادگی کردند. پدرشون امام سجاد فرمودند: منظور من شما نبودید… (چون شما جُزو خودی ها و مَحرَم هستید)

راحت تر بگیم: یه بچه که میخواد به دنیا بیاد، اوناییکه بهش نزدیکترند در زمینه مقدمات اومدنِ مسافرشون، فعال ترند. آماده کردنِ اتاق نوزاد، سیسمونی، تهیه لباس و کفش و کلاه و…

بیایید آب و جارو کنیم خونَمونو. خونه ی دلمون، کف خیابونامون، کسب و کار و بازارامون و …رو.

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[یکشنبه 1398-04-02] [ 12:56:00 ب.ظ ]