در دلم جایے
براے هیچکس،
غير از تو نیست!
گاه يك دنیا؛
فقط با یك نفر پُر مى شود!

 

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[دوشنبه 1397-11-08] [ 08:57:00 ق.ظ ]