شيوه خاصی شهید سید مجتبی علمدار در جذب جوانان داشت گاهی حتی خود من هم به سّيد می گفتم: اينها كی هستند می آوری هيأت؟ به يكی می گويی بيا امشب تو ساقی باش. به يكی می گويی اين پرچم را به ديوار بزن و .. ول كن بابا! می گفت: نه ! كسی كه در اين راه اهل بيت(ع) هست كه مشكلی ندارد ، اما كسی كه در اين راه نيست ، اگر بيايد توی مجلس اهل بيت(ع) و يك گوشه بنشيند و شما به او بها ندهيد می رود و ديگر هم بر نمی گردد اما وقتی او را تحويل بگيريد او را جذب اين راه كرده ايد. برنامه هيات او اول با سه، چهار نفر شروع شد اما بعد رسيده بود به سيصد، چهارصد جوان عاشق اهل بيت(ع) كه همه اينها نتيجه تواضع، فروتنی و اخلاص سيد بود.

 

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[دوشنبه 1398-03-27] [ 12:49:00 ب.ظ ]