رهبر معظم انقلاب:
مردم ما در مقابله‌ با فتنه، خودشان به پا خاستند. نهم دی در سرتاسر کشور مشت محکمی به دهان فتنه‌گران زد. این کار را خود مردم کردند. این حرکت یک حرکت خودجوش بود؛ این خیلی معنا دارد؛ این نشانه‌ این است که این مردم بیدارند، هشیارند.

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[یکشنبه 1397-10-09] [ 08:47:00 ق.ظ ]