در کلام ولی،تامل کن

حرف از اقتصاد عادی نیست

سخن از جبهه ی مقاومت است

بحث،تنها که اقتصادی نیست

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...