چهار چيز برای چهار مقصد ديگر آفريده شده اند :

مال‌برای‌خرج‌ڪردن‌در
احتياجات زندگے نه براۍ نگهدارے

علم‌برای‌عمل‌ڪردن‌به‌آن
نه جدال و ڪشمڪش و بحث

انسان‌برای‌بندگی‌و‌اطاعٺ
از خدا نه خوشگذرانۍ و معصيٺ

دنيا‌برای‌جمع‌آوری‌توشه‌آخرٺ
نه غفلت از آخرٺ و آباد ساختن دنيا

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[سه شنبه 1398-04-04] [ 08:16:00 ق.ظ ]