هرکس که ندارد به جهان نعمت دختر
افسوس که تنها بود و بی کس و یاور

در موقع تنگی و بلا محنت و سختی
یک دخترِ دلسوز به از یک صفِ لشکر

هم رونق کاشانه و هم نعمت ورحمت
دلسوز برادر بود و حامی مادر

دختر اگر از درد و غم خویش صبور است
حاضر نبود خار رود پای برادر

چون شمع شود آب و به اطراف دهد نور
پروانه صفت بر جگر خود زند آذر

دوران خوشی با پدرش هست چه کوته
کوتاه تر از عمر گل و میوه نوبر

تحت قدم مادر اگر باغ بهشت است
از قول محمد(ص) تو بخوان ارزش مادر

در روی زمین نزد پدر مثل ندارد
یک موی سرش با همه دنیاست برابر

هر کس دل دختر شکند رحم ندارد
بی رحم شفاعت نشود در صف محشر

از بس که بها داده خدا بر زن و دختر
نازل شده در منزلتش سوره کوثر

خواهی شوی آگاه ز دلسوزی دختر
یادی تو ز زینب کن و شاهنشه بی سر

هر لحظه کند شکر به درگاه الهی
هر کس که خدا داده به او دختر و خواهر

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[یکشنبه 1399-04-08] [ 10:22:00 ق.ظ ]