من که مسافر سفر جمکرانی ام

اصلا فدای بی کسی تو جوانی ام

گريه برای غربت چشمت وظیفه است

من دنبال اشکهای امام زمانی ام

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...