آرشیو برای: "بهمن 1396, 08"

وقت اضافی برای خدا

چقدر خنده داره که یک ساعت خلوت با خدا دیر و طاقت فرساست. ولی 90 دقیقه بازی یک تیم فوتبال مثل باد می‌گذره چقدر خنده داره که صد هزارتومان کمک در راه خدا مبلغ بسیار هنگفتیه اما وقتی که با همون مقدار پول به خرید می‌ریم کم به چشم میاد! چقدر خنده داره که یک… بیشتر »
 
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)