آرشیو برای: "بهمن 1396, 04"

رهبرم سيدعلي پاينده باشد

الهی رهبرم پاینده باشد برایم تا ابد فرمانده باشد قدم در جای پایش می گذارم مرا این پیروی ارزنده باشد بیشتر »
 
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)