موضوعات: "همنشینی با بزرگان" یا "صحیفه امام(ره)"

جايگاه علي عليه السلام درهستي


معرفت و شناخت كامل شخصيت والاي اميرالمؤمنين علي (ع) و جايگاه او در جهان هستي در حد بشر نيست چه رسول اكرم (ص) خطاب به مولا مي فرمايد :
يا علي لا يعرفك الاّّّ الله و انا
اي علي! تو را هيچكس نشناخت جز خدا و من

درابتداي خلقت، معمار آفرينش، زمين و خورشيد و ماه و بر و بحر اعلام كرد كه آفرينش شما، آفرينش همه چيز، به طفيل محبت پنج نور مقدس است.
يا ملائكتي و سكان سماواتي اعلموا اني ما خلقت سماء مبنيه و لا ارضا محديه و لا قمرا منيرا و لا شمسا مضيئه

و لا فلكا يدور و لا بحرا يجري و لا فلكا يسري الا في محبه هؤلاء الخمسه.


آفرينش بر محبت اينان رقم خورد و عرصه هستي به حب ولايت آنان از عدم شكل گرفت. اگر علي (ع) نبود، آفرينش به تكوينش نمي ارزيد . نوروجود علي (ع) ، مصباح پايگاه آفرينش شد وهستي اول با وجود او شكل گرفت. هدفنامه وجود را نيز به وجود او پيوند زدند.

لو لا كلما خلقت الا فلاك و لو لا علي لما خلقتك…

در زيارتنامه مولي در روز غدير علي (ع) را ندا مي دهيم :
السلامٌَُُُ عليكُُ ايها النبأ العظيم، الذي هم فيه مختلفون

سلام برتو اي خبر بزرگ عالم! خبر بزرگ هستي. پس علي (ع) راز بزرگ خلقت است! اما در او اختلاف كردند. اين بود كه اول مظلوم عالم هم ″علي″ نام گرفت.

روزي پيامبر اكرم (ص) در جمع صحابه بودند و جبرئيل، ملك مقرب الهي هم به شكل انساني در آن جمع حاضر بود. پيامبر به جبرائيل رو كردند و با اشاره به اميرالمؤمنين علي (ع) فرمودند: آيا او را مي شناسي؟ عرض كرد: چگونه او را نشناسم كه او در عرش مرا معلم بود و شيوه عبوديت الهي را به من تعليم فرمود. تو به آدم وقتي كه از بهشت قرب رانده شد و به زمين فراق هبوط كرد، با ذكر نام علي (ع) و اهل بيت او به درگاه الهي پذيرفته شد. نوح نام او را بر كشتي خويش حك كردو لنگرگاه كشتي اش را مسجد كوفه قرار داد. خداوند در شب معراج با حبيب خويش با صوت علي (ع) سخن گفت. قرآن كريم، علي (ع) را به منزله نقش پيامبر دانست.

فقل تعالوا ندع ابناء نا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم (آل عمران 61)

پيامبر فرمودند: من و علي از يك درختيم (انا و علي من ش جره واحده) و باز فرموده: (انت مني بمنزله هارون من موسي) و نيز: (انا مدينه العلم و علي بابها) همانا من شهر علمم و علي در آن است. و خطاب به مولي فرمود: (انت اخي و وصيي و وارثي) تو برادر من و وصي و وارث مني. در فرازي از دعاي ندبه پيامبر خطاب به علي مي فرمايد (لو لا انت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي) اي علي اگر تو نبودي مردم پس از من مؤمنان را نمي شناختند.

در زيارت مطلقه مي خوانيم ((السالم علي ميزان الاعمال)) علي ميزان و معيار اعمال است. امام صادق (ع) در زيارت جدش عرضه مي دارد درود بر تقسيم كننده بهشت و جهنم، درود بر نعمت الهي بر نيكان :

((السلام علي قسيم الجنه و النار السلام علي نعمه الله علي الابرار))
محبت علي عامل رسيدن به كمال

در دواير مختلف هستي،‌هر شعاعي به دور محوري مي چرخد و هر پديده اي حول قطب وجودي كه وابسته به اوست، دور مي زند. امام معصوم محور هستي، قطب عالم وجود، تكيه گاه آفرينش، واسطه فيض الهي به جهان هستي و نگهدارنده كائنات باذن الله است. در اين راستا، محبت و ولايت علي (ع) مربي همه موجودات، هدايتگر آنان به سوي كمال و سبب دوام و قوام تمامي پديده ها از جمال تا انسان است. پيامبر خدا (ص) در اين رابطه بيان زيبايي مي فرمايد:


حبًٌ عليٍٍٍّ حسنه لا تضرمعها سيئهًٌ (بحار ج 9 ص 401)

محبت علي (ع) حسنه اي است كه با وجود آن هيچ گناهي به انسان صدمه نمي رساند.

بر اين معنا اگر محبت علي (ع) كه نمونه كامل انسانيت و طاعت و عبوديت و اخلاق است از روي صدق و راستي باشد، مانع ارتكاب گناه مي گردد. مانند واكسني كه مصونيت ايجاد مي كند و نمي گذارد بيماري در شخص ″واكسينه شده″ راه يابد. محبت پيشوايي مانند علي (ع) كه نمونه تقوا و پرهيزكاري است آدمي راشيفته رفتار علي (ع) مي كند. فكر گناه را از سر او بدر مي برد، البته به شرطي كه محبتش صادقانه باشد . كسي كه علي (ع) را بشناسد، تقواي او را بشناسد، سوزوگداز عارفانه او را، ناله هاي نيمه شبهايش را و ساده زيستي و كار و تلاش همه جانبه اش را بداند، محال است به خلاف فرمان او كه هميشه امر به تقوي و درستي مي كرد عمل كند. يعني هر محبي به خواسته محبوبش احترام مي گذارد و فرمان او را گرامي مي دارد. فرمانبرداري از محبوب لازمه محبت صادق است.


پس محب واقعي علي ، واله و حيران علي و عاشق و جانباز علي، رهرو راستين علي است.


اشتراک گذاری این مطلب!

عدم رد حرف علما بدون دلیل


تا شنيدى فلان حكيم يا فلان عـارف يا فلان مرتاض چيزى گفت كه به سليقه شما درست در نمى آيد و با ذائقه شما گوارا نيست ، حمل به باطل و خيال مكن . شايد آن مطلب منشأ داشته باشد از كتاب و سنت و عقل و شما به آن برنخورده باشيد. چه فرق مى كند كه يك نفر فقيه يك فتوى بدهد، از بـاب ديـات مثلا، كه شما كمتر ديده ايد. و شما بدون مراجعه به مدركش رد كنيد او را، يا آنـكـه يـك نـفر سالك الى الله يا عارف بالله يك حرف بزند راجع به معارف الهيه يا راجـع بـه احـوال بـهـشـت و جـهـنـم ، و شـمـا بـدون مـراجـعـه بـه مـدركـش او را رد كـنـيـد، سـهـل اسـت . تـوهـيـن كـنـيـد يـا جـسـارت نـمـائيـد.

چهل حدیث امام خمینی رحمة الله علیه / صفحه 13


اشتراک گذاری این مطلب!

استقامت در مخالفت با هوای نفس


بـهترين علاجها كه علماء اخلاق و اهل سلوك از براى اين مفاسد اخلاقى فرموده اند اين است كـه هـر يـك از ايـن ملكات زشت را كه در خود مى بينى ، در نظر بگيرى و برخلاف آن تا چندى مردانه قيام و اقدام كنى و همت بگمارى برخلاف نفس تا مدتى و بر ضد خواهش آن رذيـله رفـتـار كـنى و از خداى تعالى در هر حال توفيق طلب كنى كه با تو اعانت كند در اين مجاهده ، مسلما بعد از مدت قليلى آن خلق زشت رفع شده و شيطان و جندش از اين سنگر فرار كرده جنود رحمانى به جاى آنها برقرار مى شود.

چهل حدیث امام خمینی رحمة الله علیه / صفحه 25


اشتراک گذاری این مطلب!

لزوم کنترل قوه خیال


بـدان كـه اول شرط از براى مجاهد … كه مى توا(ند) منشاء غلبه بـر شـيـطـان و جـنـودش شـود، حـفـظ طـائر خـيـال اسـت. چـون كـه ايـن خيال، مرغى است بس پرواز كن كه در هر آنى به شاخى خود را مى آويزد، و اين موجب بسى از بـدبـخـتـيـهـا اسـت . و خـيـال يـكـى از دستاويزهاى شيطان است كه انسان را بواسطه آن بيچاره كرده به شقاوت دعوت مى كند. انـسـان مـجـاهـد كـه در صـدد اصلاح خود برآمده … بايد زمام خيال را در دست گيرد و نگذارد هر جا مى خواهد پرواز كـنـد، … و اين اگر چه در اول امـر قـدرى مـشـكـل به نظر مى رسد و شيطان و جنودش آن را به نظر بزرگ جلوه مى دهـنـد، ولى بـا قدرى مراقبت و مواظبت امر، سهل مى شود.

چهل حدیث امام خمینی رحمة الله علیه / صفحه


اشتراک گذاری این مطلب!

این یک دانشگاه عمومی است؟؟؟؟

اهميت تلويزيون بيشتر از همه است، اهميت راديو- تلويزيون بيشتر از همه است. اين دستگاهها دستگاههاى تربيتى است؛ بايد تمام اقشار ملت با اين دستگاهها تربيت بشوند؛ يك دانشگاه عمومى است. دانشگاهها دانشگاههاى موضعى است، اين يك دانشگاه عمومى است يعنى دانشگاهى است كه در تمام سطح كشور گسترده است. بايد از آن، عملِ دانشگاه را، به آن اندازه‏اى كه مى‏شود، استفاده كرد. بايد اين دستگاهْ دستگاهى باشد كه بعد از چند سال تمام قشر ملت را روشن كند، تمام را مبارز بار بياورد، تمام را متفكر بار بياورد، تمام اينها را مستقل بار بياورد، آزادمنش بار بياورد، از غربزدگى بيرون كند؛ استقلال به مردم بدهد. اين از همه چيزهايى كه در اين دستگاهها هست مهمتر است؛
(صحيفه امام، ج‏6، ص: 399زمان: 29 اسفند 1357/ 21 ربيع الثانى 1399)

اشتراک گذاری این مطلب!

شما غائبید نه ما!

شما غائبید نه ما!
وجود مبارک حضرت ولی عصر (عج) فرمود: آفتاب بالأخره هست، این ابر جلوی چشم شما را گرفته؛ شما غائبید،نه ما ! اینکه در جواب آن سئوال که در زمان غیبت از شما چگونه استفاده می کنند، فرمود : مثل آفتاب پشت ابر است؛ یعنی شما غائبید، نه ما !
بزرگانی که معارف روایات را به جد فهمیدند و باور کردند؛ گفتند: ما دو تا درس داریم؛ یک درس عمومی داریم که با این طلبه ها می رویم در مسجد و حسینیّه، درس می خوانیم. یک درس خصوصی هم داریم؛ هم بحث های ما و همشاگردی های ما دیگر اینها نیستند !بلکه یک تکه آهن است، یک تکه چوب است، یک تکه سنگ؛ ما چهارمی آنها هستیم. یک سنگ است و یک چوب است و یک آهن و من زید، چهارمی آنها. آن چوب چیست، آن سنگ چیست، آن آهن چیست که شما چهارمی آنها هستی ؟!
می گویند : آن ( آهن ) همان است که و النّا له الحدید (۱)؛ اگر داودی بود و آهن سردی بود و آن آهن به دست داود نرم شد؛ نه قلب ما از آهن سخت تر است، نه وجود مبارک ولی عصر از داود کمتر است،پس چرا این دل را به او ندهیم و نرمش نکنیم ؟! ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا !!


سخنرانی آیت الله جوادی آملی (دامت برکاته) در دیدار با جمع کثیری از طلاب، فضلاء، دانشجویان و اقشار مختلف مردم قم به مناسبت میلاد حضرت ولی عصر (عج) قم ؛ دفتر مقام معظّم رهبری ـ1381


اشتراک گذاری این مطلب!

یک کلام جان کلام

امام خامنه ای:
دانشجو در محیط دانشگاه، دو نوع سازندگی را برای خودش باید حتمی و لازم بداند و بشمرد: سازندگی علمی ، و سازندگی اخلاقی و فکری.

اشتراک گذاری این مطلب!

خلاصه ای از بیانات آقا در دیدار با اعضای شورای عالی حوزه‏ها


خلاصه ای  از بیانات آقا در دیدار با اعضای شورای عالی حوزه‏ها :

کلیات:
- مبنای اصلی كار در حوزه‌های علميه: تربيت فقيه
- روح حاكم بر حوزه‌های علميه: تربيت علمای وارسته
بایدها:
- جدی گرفتن تحول در حوزه‌های علميه
- زنده كردن ظرفيت‌های درونی حوزه‏های علمیه
- ارتقاء سطح اخلاق، فكر و معرفت دينی طلاب
- اهتمام به آموزش علوم عقلی اعم از فلسفه و كلام در کنار فقه و اصول
- برنامه‏ریزی شورای عالی برای تقويت سطح علمی و آموزشی حوزه
نبایدها:
- تقليد روش‏های مديريتی ديوان‏سالارانه
- گسترش تشكيلات اداری حوزه
- موازی کاری در حوزه
- مدرک گرایی در حوزه


 برای دریافت متن کامل بیانات آقا میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید

/farsi.khamenei.ir/

 

اشتراک گذاری این مطلب!

دو منفذی که میتواند شیطان در جوانان نفوذ کند؟

دو منفذی كه
می‌تواند شیطان
در جوانان نفوذ كند،
غفلت و شهوت است.
دوای غفلــت نماز اسـت
و دوای شهـــــــــوت ازدواج؛
هر دوی اینها در هم اثــر دارد.
كســـــی كـــــــه ازدواج كنــــــد،
یـــك ركعــــــت از نمـــازش بـرابـر با
هفتـــــــــــــــــاد ركــعـــــــــــت است.
(حجـــــت‌الاســــــــــــــلام قـرائــتــــــی)

اشتراک گذاری این مطلب!

امروز در صحیفه امام

 

۱۳ شهریور ۱۳۶۴ تنفیذ حکم ریاست جمهوری سیدعلی خامنه‌ای
…ملت متعهد، با عزمی والا و قدمی ثابت، از پیر نودساله تا نوجوان تازه بالغ، برای چهارمین بار برای تعیین سرنوشت خویش به سوی صندوقهای رأی هجوم آورد و یاوه گویان و خیالبافان را بر خود لرزاند و فردی شریف از سلاله پیامبران را برای خدمت به اسلام و ایران و مسلمانان و ملت برگزید و این مسئولیت سنگین را بر عهده کسی گذاشت که چهار سال در این مقام، صادقانه و با تعهد و روشن بینی به ملت و اسلام و ایران خدمت نمود؛ و این، پس از خدماتی بود که قبل و بعد از انقلاب انجام داده بود. «جَزاهُ اللهُ خَیراً».
رئیس جمهور محترم باید توجه داشته باشند که در پیشگاه مقدس حق - جل و علا - واقع است و آنچه بر او از خطرات قلبی و تمایلات سرّی تا اعمال مُعلن و مخفی می‌گذرد، در حضور حق است و چیزی را نتوان از او - جل و علا - پنهان کرد، هرچند از خلق خدا پنهان باشد. و باید توجه نمایند که در مقامی هستند که یک جمله او گاهی مؤمنی را ساقط کرده و متعهدی را از بین می‌برد، و یا غیرصالحی را به مقامی که شایسته آن نیست می‌رساند؛ گاهی یک سخنرانی او، جمهوری اسلامی و کشور را نور می‌بخشد و گاهی بعکس….
همه ما و شما باید بدانیم که شیطان خارج و داخل و نفس اماره بتدریج انسان را از خلافهای کوچک به بزرگ و بزرگتر می‌کشاند که یکوقت از کفر سر در می‌آورد. پس خلاف کوچک را بزرگ شمارید و شماریم، و فساد را از سرچشمه جلو گیریم. از خداوند متعال مدد می‌خواهیم که همه ما را حفظ نماید، خصوصاً از شیطان نفس که مادر «بُت» هاست.
اینک به پیروی از آرای محترم ملت عظیم الشأن و آشنایی به مقام تعهد و خدمتگزاری دانشمند محترم، جناب حجت الاسلام آقای سیدعلی خامنه‌ای - ایّده الله تعالی - آرای ملت را برای پس از پایان دوره کنونی، تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌نمایم و از خداوند تعالی توفیق ایشان را در خدمت به اسلام و ملت و کشور اسلامی خواستارم. البته رأی ملت و تنفیذ اینجانب، تا وقتی است که ایشان به تعهد خود و راه مستقیمی که در پیش داشته‌اند، باقی باشند و به اسلام و احکام نورانی آن پایبند و طرفدار مظلومان و مستضعفان و محرومان و مخالف ظالمان و ستمگران و مستکبران باشند و با هیچ ظالم مستکبری راه سازش باز نکنند - که نمی‌کنند.
خداوند، همه ما را به طریق مستقیم انسانیت هدایت فرماید! ما و همه مقامات جمهوری اسلامی مرهون ملت فداکار، خصوصاً قشر ضعیف و مظلوم هستیم که با جانبازی و فداکاری آنان دست جباران کوتاه و به جای طاغوتیان، حکومت مستضعفان پایه گذاری شد. این حقیقت همیشه باید در پیش چشم همه باشد، که همه خدمتگزار این قشر باشیم و هرچه در راه این ملت عزیز در طبق اخلاص بگذاریم، از عهده شکر آنان برنخواهیم آمد. والسلام علی عبادالله الصالحین.
۱۸ ذی حجه ۱۴۰۵ - عید مبارک غدیرخم
روح الله الموسوی الخمینی‌

برای دیدن متن کامل به سایت زیر مراجعه کنید.

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=19&tid=181

اشتراک گذاری این مطلب!

یک کلام ،جان کلام

 

روزگار تازه‌اى آغاز شده است، وضع جديدى در دنياى اسلام به وجود آمده است، و اين وضع بر روى زندگى همه‌ى ملتهاى جهان بتدريج اثر خواهد گذاشت؛ «باش تا صبح دولتت بدمد»؛ ان‌شاءاللّه.
[ بیانات حضرت آقا در خطبه های نماز عید فطر امسال ]

 

اشتراک گذاری این مطلب!

قسمتی از بيانات در ديدار مسئولان نظام و سفرای كشورهای اسلامی

ملتها دهها سال سرمايه‌گذارى و تلاش آمريكا را در مصر و در تونس و در برخى از مناطق ديگر باطل كردند، آتش زدند و از بين بردند. اين، بيدارى است؛ اين را بايد حفظ كرد.
بايد معيار اين باشد كه ببينيم دشمن آشكار اسلام و مسلمانها كجا قرار گرفته است، آنجا باطل است؛ نقطه‌ى مقابل آن، نقطه‌ى حق است؛ اين معيار است…
[ بيانات در ديدار مسئولان نظام و سفرای كشورهای اسلامی ۱۳۹۱/۰۵/۲۹ ]

اشتراک گذاری این مطلب!

جوانان امید را درخودشان ایجادکنند

امام راحل (ره):
- همچو با تبلیغات خودشان ماها را ترساندند که از خودمان مى ‏ترسیدیم،…. این برای این بود که ما را از اینکه بودیم تهی کردند؛ مغزهای ما را شستشو کردند، اعتماد به نفس را از بین بردند.» ج‏۷، ص ۵۷

- «گمشده ی خودتان را پیدا کنید. گمشده ی شما خودتان هستید.» ج‏۱۲، ص ۳۰۷

- «اگر ما از وابستگی فکری بیرون بیاییم، همه ی وابستگی ها تمام می شود.»ج۱۰، ص ۵۳

- «امید در خودتان ایجاد کنید. نویسنده‏هاى ما، گویندگان ما همه‏شان دنبال این باشند که به این ملّت امید بدهند. مأیوس نکنند ملّت را. بگویند توانا هستیم. نگویند ناتوان هستیم. بگویند خودمان مى‏توانیم و واقع همین‏طور است، مى‏توانیم. اراده باید بکنیم.»ج ۱۳، ص ۵۳۷
از صحيفه امام(ره)


اشتراک گذاری این مطلب!

فلسطین به فلسطینیان بازخواهد گشت.

فلسطین به فلسطینیان بازخواهد گشت.

و من به شما عرض كنم؛ همچنان كه ستاره‌ى صبح اميد درخشيد،
يك بار در انقلاب اسلامى
يك بار در جنگ تحميلى
يك بار در زندگى شما آزادگان،
در اين قضيه هم قطعاً شفق اميد خواهد درخشيد و قطعاً فلسطين به دست مردم فلسطين برخواهد گشت
و اين زائده‌ى دروغى و جعلى از صحنه‌ى جغرافيا محو خواهد شد؛
در اين ترديدى نيست. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای؛ ۱۳۹۱/۵/۲۵

اشتراک گذاری این مطلب!

در محضر آیت الله مجتبی تهرانی

در محضر آیت الله مجتبی تهرانی

قارون با حضرت موسی، خیلی بد عمل کرد و حتی تهمت بسیار بدی هم
به حضرت موسی زد كه خدا هم بعداً قارون را پیش مردم، راجع به همان تهمت، رسوا کرد.
حضرت موسی به سجده افتاد و شروع کرد به گریه کردن.
به خدا گفت: خدایا اگر من پیغمبر تو هستم، انتقام من را از قارون بگیر
و من را بر او مسلط کن.
خدا هم کم نگذاشت. به حضرت موسی وحی کرد كه من زمین را در اختیار تو
قرار دادم كه فرمان تو را ببرد. هر فرمانی به زمین بدهی، فرمانبردار تو است.
تو هر کاری می‏ خواهي انجام دهي، بکن!
حضرت موسی به آن زمینی که قارون روی آن ایستاده بود فرمان داد که او را ببلعد.
یک مرتبه زمین باز شد و قارون تا زانوهایش در زمین فرو رفت.
قارون به حضرت موسی رو کرد و گفت: ما را عفومان کن! ما را ببخش! ما بد کردیم.
حضرت موسی او را نبخشید. حضرت براي بار دوم به زمین امر کرد
و او تا کمرش در زمین فرو رفت. دوباره قارون به حضرت موسی رو کرد و گفت:
ما را ببخش! ما بد کردیم.
گفت: نمی‏ بخشم.
بار سوم؛ حضرت موسی امر کرد به زمین كه او را ببلع!
قارون تا گردن در زمين فرو رفت. بار سوم به حضرت موسی گفت:
ما بد کردیم؛ تو ما را عفو کن! حضرت او را نبخشید و براي بار چهارم به زمین امر کرد
و قارون از بین رفت.
حالا حرف من را همه ‏تان خوب گوش کنید. به موسی وحی آمد یا موسی!
می‏ دانی چرا او را نبخشیدی؟ جهتش این بود كه تو خالق او نبودی.
او اگر به من رو آورده بود، من او را می‏بخشیدم.
چند بار از تو طلب عفو کرد و تو او را نبخشیدی!
اگر یک دفعه به من گفته بود، من او را می‏ بخشیدم.

رمضان 89 - شب بیست و سوم

اشتراک گذاری این مطلب!

رهبر انقلاب دیروز در ديدار دانشجويان

رهبر انقلاب دیروز  در ديدار دانشجويان: هدف دشمن در جنگ نرم اين است كه محاسبات طرف مقابل را عوض كند. براي دشمن تنها راه اين است كه ملت و مسئولان به اين محاسبه برساند كه ادامه اين راه به صلاح نيست. در مقابل اين بايد مقاومت كند

رهبرانقلاب درپاسخ به انتقادات دانشجويان درباره برخوردهاي اخير قوه قضائيه با وبلاگ نويسان: البته قوه قضائيه قطعا استدلال هايي در اين رابطه دارد/عقيده من اين است كه در قبال اظهار نظر تند يك دانشجو نبايد برخورد تندي صورت بگيرد

در قضيه اخير اشغال آن سفارت خبيث، احساسات جوانان درست بود ولي رفتنشان درست نبود./ من اجتماعات دانشجوئي را تائيد مي كنم اما با تندروي در اين اجتماعات مخالفم.

برای دریافت متن کامل سخنرانی به لینک زیر مراجعه کنید.

http://farsi.khamenei.ir/news-conten:no:t?id=20685

اشتراک گذاری این مطلب!

هر که خدا را یاد کند خدا همنشین اوست

بارها گفته ام و بار دگر می گویم:

کسی که بداند هر که خدا را یاد کند
خدا همنشین اوست
احتیاج به هیچ وعظی ندارد
می داند چه باید بکند و چه باید نکند
می داند که آنچه را که می داند، باید انجام دهد
و در آنچه که نمی داند، باید احتیاط کند

اشتراک گذاری این مطلب!

امروز در صحیفه امام(ره)

یازده مرداد شصت تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای محمدعلی رجایی

با سپاس بی‌حد از الطاف کریمه خداوند متعال که توفیق به ملت شریف و متعهد ایران عطا فرموده که هرچه زمان می‌گذرد، مشکلات افزون می‌شود، بر تعهد آنان و حضورشان در صحنه و پشتیبانی‌شان از جمهوری اسلامی که فراورده فداکاریهای خودشان است، افزوده می‌شود. و به رغم تبلیغات دشمنان خارج و داخل، با اکثریت قاطع افزون از دوره سابق، جناب آقای محمدعلی رجایی - ایّده الله تعالی - را به ریاست جمهوری کشور اسلامی ایران برگزیده و این مسئولیت بزرگ و بار سنگین را بر عهده او گذاشته است… و در نظارت برقوای ثلاثه، طرف حق را در نظر گیرند و در خدمت به خلق خدا، خصوصاً توده‌های مستضعف، احساس غرور و سرافرازی نمایند، که اینانند وفاداران به اسلام و هواداران جمهوری اسلامی

منبع:http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=15&tid=34

اشتراک گذاری این مطلب!

دوستى بدون عمل‏


بچه‏ ام كوچولو بود، از من بیسكویت خواست. گفتم: امروز مى‏ خرم. وقتى به خانه برگشتم فراموش كرده بودم. بچه دوید جلو و پرسید: بابا بیسكویت كو؟ گفتم: یادم رفت. بچه تازه به زبان آمده بود، گفت: بابا بَده، بابا بَده. بچه را بغل كردم و گفتم: باباجان! دوستت دارم. گفت: بیسكویت كو؟ دانستم كه دوستى بدون عمل را بچه سه ساله هم قبول ندارد. چگونه ما مى‏ گوئیم خدا و رسول و اهل بیت او را دوست داریم، ولى در عمل كوتاهى مى‏ كنیم؟


اشتراک گذاری این مطلب!

امروز از صحیفه امام(تاریخ ایجاد دادگاه ویژه روحانیت )

هفتم مرداد شصت و هفت

موضوع: حدود اختیارات دادگاه ویژه روحانیت
استدعا می‌شود به منظور رفع ابهام در مورد صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت اجازه فرمایید قضات این دادگاه و دادسرا به شرح زیر مجاز به پیگیری و رسیدگی قضایی باشند:
۱- کلیه جرایم روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت اعم از جرایم عمومی و ضد انقلابی و تخلفات مربوط به شئون روحانیت در این مرجع رسیدگی شود
۲- از نظر محل وقوع جرم محدود به جرایم واقع درتهران یا قم نباشد.
۳- در موردی که مجرم اصلی روحانی است، شرکا و معاونین غیر روحانی مجرم نیز در این دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرند.
۴- قضات این دادسرا و دادگاه طبق ضوابط شرعی انجام وظیفه نمایند.
علی رازینی

بسمه تعالی / با امید به آنکه قضات و دادستانهای محترم، خداوند تعالی را حاضر و ناظر بدانند و از عدالت و جهات شرعیه تخلف ننمایند، خصوصاً در این امر خطیر موافقت می‌شود.


روح الله الموسوی الخمینی


http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=20&tid=173

 

اشتراک گذاری این مطلب!

یک کلام ،جان کلام

باید مردم همه در رفاه باشند؛ باید فقرا را برایشان فکر کرد؛ باید این زاغه نشینهای بیچاره‌ای که هیچ ندارند، هیچ ندارند، باید برای اینها فکر کرد؛ نه همه برای آن بالا و آن اشراف…
صحیفه امام- جلد ۴ - صفحه ۲۰۱

شورای مردمی “حمایت از حقوق مستضعفان و مبارزه با گرانی ها

http://gerani91.blogfa.com

 

اشتراک گذاری این مطلب!

بیانات آقا در جمع جامعه قرآنی کشور

آنچه از بیانات  آقا در جمع جامعه قرآنی کشور به دست آوردم:
1. باید خدای متعال را سپاس گفت که توفیق انس با قرآن و لذت تلاوت قرآن را به ما و مردم ما عنایت کرده است.
2. رنگ و بوی لطیف گل محبت است که می‏تواند اعتقادات عمیق را در عرصه زندگی انسان بارور کند؛ همه چیز در گرو عشق به قرآن است.
3. اگر محافل قرآنی بتواند دل‏های ما را فراتر از جنبه عقلانی از جنبه عاطفی و عشق به قرآن نزدیک کند، مشکلات جامعه برطرف خواهد شد. عقل و عاطفه هر دو باید همراه یکدیگر باشد.
4. قرآن را نمی‏شود سرسری خواند و گذشت، احتیاج دارد به تدبّر؛ وقتی انس با قرآن پیدا شد، مجال تأمل و تدبر در قرآن هم به دست می‏آید.
5. هر چه انسان بیشتر تدبر کند و انس بیشتری پیدا کند بهره بیشتری خواهد برد. بحمدالله مردم و جوانان ما در انس با قرآن پیشرفت کرده‏اند.
6. مشکلات هر جامعه‏ای با قرآن حل می‏شود. قرآن راه حل مشکلات را به بشر هدیه می‏کند این وعده قرآنی است و تجربه هم همین را نشان داده است.
7. هرچه ما به قرآن نزدیک‏تر شویم چه از لحاظ فردی و چه از لحظ اجتماعی، به سعادت و حل مشکلات نزدیک‏تر می‏شویم؛ عزت، رفاه، غلبه بر دشمنان، سعادت دنیا و آخرت در سایه قرآن است.
8. تمدن غرب، پیشرفت در علم و صنعت و فن‏آوری را در خدمت بدبخت کردن ملت‏ها به کار برده است؛ چون آن تمدن پایه معنوی ندارد و از خلاق خالی است.
9. حقوق بشر منقطع از اخلاق و معنویت و خدا نتیجه‏اش می‏شود فاجعه‏ای که در میانمار در حال اتفاق است.
10. داعیه ما ایجاد تمدنی است متکی به معنویت، خدا، وحی الهی و هدایت الهی.
11. جوان‏های عزیز این را به خاطر بسپارید: عمل خودمان را باید قرآنی کنیم؛ به گفتن نیست، باید عمل کرد!
12. بحمدالله نهضت انس با قرآن در کشور ما نهضت خوبی شده و در حال انتشار است.

اشتراک گذاری این مطلب!

ماامیدمان به شما جوانهاست

بیست و هشت تیر پنجاه و هشت

ما امیدمان به شما جوانهاست، لکن دو شرط دارد:
یک شرط اینکه این روح نهضتی و انقلابی را حفظش کنید ولو به اینکه هرچند وقت یک دفعه در شهر خودتان اینها راهپیمایی کنید که این انقلاب، روح انقلابی محفوظ باشد. و یکی که از این بالاتر است، روح ایمانی است. انقلاب تنها ما را به مقصد نرساند، ایمان ما را به مقصد رساند؛ خدا ما را به مقصد رساند. همه این حرفها، همه این کارها، با دست غیبی واقع شد…

برای خواندن بیانات امام عزیز به سایت زیر لینک کنید

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=9&tid=48

اشتراک گذاری این مطلب!

وعده الهی...

اشتراک گذاری این مطلب!

هر کس با خدا ارتباط ندارد نامحرم است.

*عده ای از جوانان خدمت علامه حسن زاده املی رسیدند و از حضرتش خواستند
که آن ها را نصیحتی بفرمایند
حضرت اقا فرمودند:
سعی کنید با نامحرم رابطه نداشته باشید چه زن باشد چه مرد!
گفتند اقا مگر مرد هم نامحرم می شود؟ علامه فرمودند:هر کس با خدا ارتباط ندارد نامحرم است.

 

اشتراک گذاری این مطلب!

یک کلام جان کلام

جاى ما به چالش كشيدن زشتى‌ها و سختى‌ها و دردمندى‌هايى است كه از سلطه‌ى زر و زور و حاكميت فساد مالى و قدرت، در دنيا و در سطح بين‌المللى به‌وجود آمده؛ اين را دست كم نگيريد.
(بيانات در ديدار دانشجويان برگزيده و نمايندگان تشكل‌هاى دانشجويى‌ 1384/07/24)

اشتراک گذاری این مطلب!

توصیه امام خامنه ای به جوانان :

توصیه امام خامنه ای به جوانان :
شما، همان قدرى كه براى علم كار مي كنيد، براى دل و معنويت خودتان هم كار كنيد. ميدان معنويت به روى شما باز است. علم و معنويت با هم هيچ منافاتى ندارند. كار كردن در يك كارگاه علمى، كارگاه آموزشى، مركز تحقيقات، فلان كلاس درس و فلان دانشگاه،
هيچ منافاتى با اين ندارد كه انسان نمازش را اول وقت، با توجه و با احساس حضور در مقابل خداوند بجا آورد.
                                      اين، دل شما را شستشو ميدهد.


بيانات در ديدار نخبگان جوان  ۱۳۸۵/۰۶/۲۵

اشتراک گذاری این مطلب!

یک کلام جان کلام


امام خامنه ای : مسئولان زندگي مستضعفين را آسان كنند

مسؤولان بايد دنبال عدالت و دنبال آسان كردن زندگي براي طبقات مستضعف و محروم و پابرهنه باشند. مراد كساني است كه در روز خطر اين مملكت را نجات دادند و اگر خداي نكرده بار ديگر خطري اين مملكت را تهديد كند، باز هم همين جامعه ي كارگري، همين معلمان، همين قشرهاي محروم و همين كارمنداني كه از لحاظ درآمد در سطوح پاييني قرار دارند، مي روند دفاع مي كنند و سينه سپر مي سازند.


بيانات در ديدار علما و روحانيون و مبلغان در آستانه ي ماه محرم الحرام 23/01/1378

اشتراک گذاری این مطلب!

امام خمینی(ره) از امام زمان(عج) میگوید


ما همه انتظار فرج داریم، و باید در این انتظار خدمت بکنیم. انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است ، و ما باید کوشش کنیم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پیدا بکند ، و مقدمات ظهور ان شاء الله تهیه بشود.
صحیفه امام خمینی(ره)

برای دیدن متن کامل میتوانید لینک زیر را کلیک کنید.
http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=8&page=374

 

اشتراک گذاری این مطلب!

از همسرتان تشکر کنید


هر چند غذایی که پخته اند شور یا بد شده است.

وقتی از غذا ابراز رضایت می کنید همسرتان خوشحال می شود

و این باعث رشد و پیشرفت معنوی شما می شود.

پس از این نکته فرمودند:

یک بار من در جوانی در خانه با خانواده بد اخلاقی کردم در عالم معنا به من گفتند: بیست سال ناله های تو بی اثر شد.

” آیت الله پهلوانی تهرانی “

اشتراک گذاری این مطلب!

اولین خاصیت مسلمان در قرآن،

این خشکه مقدس هایی که فقط پلاس مسجد هستند و هزارتایشان را یک سرباز جلو می اندازد و صدایشان در نمی آید، مسلمان نیستند.
اولین خاصیت مسلمان در قرآن، شدت، قوت و استحکام در مقابل دشمن است.

کتاب:آزادی معنوی

اشتراک گذاری این مطلب!

کاش ما هم از اهل نظر میشدیم

میرزای قمی فرمودند: بعدها وقتی شهرت علمی سید‌ بحرالعلوم به من رسید تعجب می‌کردم که این نباید تا این حد از حیث علمی قوی شده باشد
 تا اینکه من برای زیارت عتبات عالیات وارد نجف اشرف شده و سید را ملاقات کردم
 با اینکه میرزای قمی، خود از بزرگان به شمار می‌رفت، می‌گوید: من دیدم سید ‌بحر‌العلوم همانند دریای مواج و عمیقی از دانش‌هاست سپس از او پرسیدم: ما در یک درجه‌ای از علم بودیم لذا شما در این حد نبودی و چطور شد که به این معارف دست یافتی؟
 سید رو به من کرد و گفت: میرزا این از اسرار است اما من آن را به تو می‌گویم به شرطی که تا زنده هستم به کسی نگویی!
علامه بحر‌العلوم ادامه داد: چگونه این طور نباشم در حالی که آقایم حجت‌ بن الحسن(ع) شبی مرا در مسجد کوفه به سینه مبارک خود چسباند!

اشتراک گذاری این مطلب!

مقالاتی راجع به نقد رهبری در نظام اسلامی

فایل ضمیمه، 6 مقاله‌ی کوتاه (مجموعاً 16 صفحه) از حاج آقای سوزنچی است راجع به نقد رهبری در نظام اسلامی.
عناوین مقالات این‌ها هستند:

قدرت و نقد آن (قسمت اول) : مقتدر مظلوم؛ نمونه اي از تقابل انديشه سياسي اسلام و غرب
قدرت و نقد آن (قسمت دوم) : قداست رهبران ديني و امكان نقد ايشان
قدرت و نقد آن (قسمت سوم) : نصيحت يا عيب‌جويي
قدرت و نقد آن (قسمت چهارم) : در جستجوي حقيقت
قدرت و نقد آن (قسمت پنجم) : وقوع اشتباه يا ارتکاب گناه
قدرت و نقد آن (قسمت ششم) : ما و رهبري، مواجهه ناصحانه

متن‌ش ساده و راحت‌خوان است.
در اینجا هم می‌توانید مقالاتی در همین زمینه را ببینید:

http://www.velaiatefaghih.com/qa/cat39.aspx

اشتراک گذاری این مطلب!

جلد قرآن يا ضريح پيامبر

تنها امام جماعت شيعه كه مسجدالحرام به خود ديده، مرحوم سيد شرف‏الدين صاحب كتاب شريف «المراجعات» است.
وقتى به مكه سفر كرد، پادشاه حجاز مجلسى را ترتيب داد و از علماى اهل تسنن براى مباحثه با ايشان دعوت نمود.
هنگامى كه سيد وارد مجلس شد، قرآنى را به شاه هديه داد، شاه قرآن را گرفت و بوسيد.
سيد به او گفت: تو مشركى! شاه پرسيد چرا؟ سيد گفت: براى اينكه شما جلد قرآن را كه از چرم و پوست گاو است بوسيدى، پس شما گاوپرستى!
شاه گفت: منظور من محتواى قرآن بود و قصد ديگرى نداشتم.
سيد فرمود: پس چرا ما را به خاطر بوسيدن ضريح پيامبر مشرك مى‏دانيد؟!

اشتراک گذاری این مطلب!

توقف ممنوع

 

توقف ممنوع است… در راه پیشرفت،توقف ممنوع است…

اشتراک گذاری این مطلب!

اگر در زندگیتان

اگر در زندگیتان شکاف هایی هست؛

دلیل آن این است که در بندگیتان برای خدای متعال کم گذاشتید. 

” آیت الله حق شناس”

اشتراک گذاری این مطلب!

بدون شرح از رفتار بزرگان

بدون شرح از رفتار بزرگان
روزی لئون تولستوی در خیابانی راه می رفت که ناآگاهانه به زنی تنه زد.
 زن بی وقفه شروع به فحش دادن
و بد وبیراه گفتن کرد .
بعد از مدتی که خوب تولستوی را فحش مالی کرد ،تولستوی کلاهش
 را از سرش برداشت و … محترمانه معذرت خواهی کرد
 و در پایان گفت : مادمازل من لئون تولستوی هستم .
زن که بسیار شرمگین شده بود ،عذر خواهی کرد
 و گفت :چرا شما خودتان را زودتر معرفی نکردید؟
تولستوی در جواب گفت : شما آنچنان غرق معرفی خودتان بودید
 که به من مجال این کار را ندادید

 

اشتراک گذاری این مطلب!

میزان حجاب درایران


امام خمینی (ره) در پاسخ خبرنگاران و بانوان محجبی که درباره میزان حجاب در ایران از ایشان سؤال کردند؛ فرمودند:
«آرى در اسلام زن باید حجاب داشته باشد، ولى لازم نیست كه چادر باشد. بلكه زن مى‏تواند هر لباسى را كه حجابش را به وجود آورد اختیار كند. ما نمى‏توانیم و اسلام نمى‏خواهد كه زن به عنوان یك شى ء و یك عروسك در دست ما باشد. اسلام مى‏خواهد شخصیت زن را حفظ كند و از او انسانى جدى و كارآمد بسازد. ما هرگز اجازه نمى‏دهیم تا زنان فقط شیئى براى مردان و آلت هوسرانى باشند .»
صحیفه نور ج‏5 294

اشتراک گذاری این مطلب!

نماز...

مقام معظم رهبری: به این اصل معتقد بوده وهستم که اگر کار به نماز بر می خورد باید کار را تعطیل کردونماز خواند…
 استدلالم هم این است که وقتی ندا می آید حی علی الصلاه این خیلی تجاهر و وقاحت می خواهد

که خدا شمارا به نماز بخواند وشما چشم در چشم دیگران بدوزید وتوجهی نکنید.

 این لوث کردن ارزش نماز است که هم به کار لطمه می زند وهم عوارض وضعی دارد.

اشتراک گذاری این مطلب!

ذكر سجده آخر نماز امام


حجت الاسلام ناصري مي گويد:امام در سجده آخر نماز ذكري را خيلي آهسته مي خواندند كه من هرچه دقت مي كردم ،نمي شنيدم كه چه ذكري را مي گويند.تا اينكه يك روز كه با امام از حرم حضرت اميرالمؤمنين مي آمديم در مسير از ايشان پرسيدم : آقا در سجده ي آخر نمازتان يك ذكري را آهسته مي گوييد ، اين چه ذكري هست؟
فرمودند:«اللهم ارزقني التجافي عن دار الغرور و الانابة الي دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت»

اشتراک گذاری این مطلب!

در محضر آیت الله بهجت اگر میخواهیداز ناحیه دعا به جایی برسید!!!

در محضر آیت الله بهجت
اگر می خواهید از ناحیۀ دعا به جایی برسید،
زبان حالتان این باشد:
تسلیم خدا هستیم،
هر چه بخواهد بکند،
بنا داریم عمل به وظیفۀ بندگی کنیم.

اشتراک گذاری این مطلب!

مگر می‌شود خدا رهایت کند!!!

مگر می‌شود خدا رهایت کند!!!

توصیه های کاربردی شیخنا الأستاذ، حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی
به مناسبت  ماه رجب
 
اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیمِ
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ
 
روی عَنِ الباقِرِ (عَلَیهِ السَّلامُ) قال: لجابر الجُعفي، یا جابرَ:
«مَن هذَا الَّذي سَأََلَ اللَه تَبارَکَ وَ تَعالی فَلَم یُعطِهِ أََو تَوَکَّلَ عَلَیهِ فَلَم یَکفِهِ أََووَثِقَ بِهِ فَلَم یُنجِهِ»
ترجمه: ای جابر! چه کسی از خداوند تبارک و تعالی درخواستی کرده و خداوند درخواست و خواهش او را نپذیرفته و به او عطا نکرده است؟ یا اینکه چه کسی به خداوند توکّل و تکیه کرده و خداوند او را کفایت ننموده است؟
یا اینکه چه کسی است که به خداوند اعتماد و اطمینان کرده و خداوند را نجات و رهایی نداده باشد؟
 
شرح: از حضرت باقر (علیه‏السلام) روایت شده است که حضرت به جابر جُعفی فرمودند:
اي جابِر! چه کسی است که از خداوند در خواست کند و خداوند به او عطا نکند؟!
حضرت می خواهند بفرمایند که چنین چیزی نشدنی است؛ «مَن هذَا الَّذي سَأََلَ اللَه تَبارَکَ وَ تَعالی فَلَم یُعطِهِ»، به تعبیر ما یعنی کسی را به من نشان بده که از خدا در خواست كرده و خدا به او عطا نکرده باشد؟!
«وَ مَن یَتَوَکَّلَ عَلَیهِ فَلَم یَکفِهِ»، نشانم بده ببینم! کیست که کارش را به خدا واگذار کند و خداوند او را کفایت نکرده و کارش را انجام ندهد؟!
«وَ مَن وَثِقَ بِهِ فَلَم یُنجِهِ» نشانم بده ببینم! کیست که اعتماد به خدا کند و تکیه گاهش خدا باشد، امّا خدا او را نجات ندهد و از گرفتاری رهایی نبخشد؟!
در اينجا سه سؤال پشت سر هم مطرح شده است؛ اگر کسی واقعاً از خداوند درخواست کند و غیر او را کارساز نداند، خدا هم عطا می‏کند، هم کفایت می‏کند و هم او را نجات می بخشد؛ در اين شکّی نیست!
بله! در هر زماني این طور است؛ امّا در برخی ظرف‏های زمانی اجابت تسریع می‌شود؛ برخی مکان‏ها هم همین طور هستند، مثلاً در مشاهد مشرّفه، مساجد و… زمان‏ها نيز مانند مکان‏ها، در سرعت اجابت مدخلیّت دارند.
یکی از زمان‌هایی که در بین سال به این مطلب اختصاص دارد، «ماه رجب» است. در روایتی از پیغمبراکرم است که حضرت فرمودند: خداوند، فرشته‏ای را در آسمان هفتم قرار داده است که: «یُقالُ لَهُ الدّاعي»، اسمش «جارچی» است. «داعي» به معناي جارچی، يعني كسي كه کارش جار زدن است.
.وقتی ماه رجب وارد می‏شود، این فرشته از شب تا به صبح فرياد می زند:
«طُوبی لِلذّکِرین طُوبی لِلطّائِعینَ»، خوشا به حال کسانی را که در این ایّام و شب‏ها به یاد خدا بوده و ذاکر الله تعالی هستند و از او اطاعت می‏کنند. «وَ یَقُولُ اللهُ تَعالی»، آن ملک می‏گوید: خداوند شب‏های ماه رجب می‌فرماید: «وَیَقُولُ اللهُ تَعالی اَنَا جَلیسُ مَن جالِسَني»، من هم‌نشین کسانی هستم که با من هم‌نشین شوند!
«وَ مُطیعُ مَن اَطاعَني»، این خیلی بالا است! اطاعت می‏کنم کسانی را که از من اطاعت ‏کنند!
«وَ غافِرُ مَن اَستَغفَرَني»، می آمرزم کسانی را که از من درخواست غفران و آمرزش نمايند!
«اَلشَّهرُ شَهري وَ اَلعَبدُ عَبدي وَ الرَّحمَة ُُ رَحمَتي»، این ماه، ماه من است! بنده، بندۀ من است! و رحمت، رحمت من!
«مَن دَعاني في هذَا الشَّهر ِ اَجَبتُهُ»، هر کس در این ماه، مرا بخواند و صدايم بزند، جوابش می گویم!
«وَ مَن سَئَلَََني اَعطَيتُهُ»، اگر کسی از من درخواستی کند به او عطا می‏نمايم!
«وَ مَن ِ اَستَهداني هَدَیتُهُ»، اگر کسی از من راهنمایی بخواهد او را راهنمایی می‏کنم!
اين روايت، روایت مفصّلی است. می‏فرماید: من این ماه را ریسمانی بین خود و بنده‏ام قرار داده‌ام، «وَ فَمَنِ اعتَصَم َ بِهِ وَصَلَ اِلیََّ»، هر کس این ریسمان را بگیرد، به من می رسد. ماه رجب، ماه خداوند، ماه رحمت خداوند و وسیله‏اي برای رسیدن به خداوند مي‏باشد.
در روایتی امام صادق‏(علیه‏السلام) از پیغمبر اکرم نقل می فرماید که: ماه رجب، ماه استغفار امّت من است؛ بعد می فرماید: رجب را «اَصبّ» گویند، چون رحمت خدا در این ماه به امّت من زیاد ریزش می‌کند؛ ماه رجب چنین ماهی است. لذا حضرت فرمودند: زیاد در این ماه بگویید: « اََستَغفُرِ اللهَ وَ اَسئَلُهُ التَّوبَةَ»؛ ایشان برای استغفار دیگر سقف هم نمی گذارند، بلکه می فرمایند: زیاد استغفار کنید و در این ماه از رحمت الهی که بر شما ریزش می‌کند بهره بگیرید!
 
 
بحارالانوار، جلد68، صفحه 138
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
www.mojtabatehrani.ir

 

اشتراک گذاری این مطلب!

11فایده برای انجام امر به معروف و نهى از منکر، حتى اگر اثر نکرد:

 

۱)   گاهی امر و نهی ما امروز اثر نمی کند، ولی در تاریخ روی فطرت و قضاوت دیگران اثر دارد. چنان که امام حسین علیه السلام در راه امر به معروف و نهی از منکر شهید شد، تا وجدان مردم در طول تاریخ بیدار شود.

۲)   گاهی امر و نهی، فضا را برای دیگران حفظ می کند. چنان که فریاد اذان مستحب است، گرچه شنونده ای نباشد؛ ایستادن به هنگام قرمز شدن چراغ راهنمایی لازم است، گرچه ماشینی نباشد. زیرا حفظ قانون و فضای احترام به قانون لازم است.

۳)   گاهی امر و نهی ما، گناهکاران را از گناه باز نمی دارد؛ ولی گفتن های پی در پی، لذت گناه را در کام او تلخ می کند و لااقل با خیال راحت گناه نمی کند.

۴)   برای حفظ آزادی باید امر و نهی کرد؛ زیرا نگفتن، جامعه را به محیط خفقان و ترس و سکوت تبدیل می کند.

۵)   امر و نهی برای خود انسان مقام آفرین است، گرچه دیگران گوش ندهند. قرآن می فرماید: « و من احسن قولاً ممّن دعا الی الله »

۶)   امر به معروف و نهی از منکر، اگر در دیگران اثر نکند؛ لااقل برای خود ما یک نوع قرب به خداوند، تلقین و تمرین شجاعت و جلوه ی سوز و تعهد است.

۷)   گاهی امر و نهی ما امروز اثر نمی کند، اما روزی که خلافکار در بن بست قرار گرفت و وجدانش بیدار شد، می فهمد که شما حق گفته اید. بنابراین اگر امروز اثر نکند، روزگاری اثر خواهد کرد.

۸)   امر و نهی، وجدان انسان را آرام می کند، انسان با خود می گوید که من به وظیفه ام عمل کردم. این آرامش وجدان با ارزش است، گرچه دیگران گوش ندهند.

۹)   امر به معروف و نهی از منکر، سیره ی انبیاست، گرچه دیگران گوش ندهند. قرآن می فرماید: « و اذا ذکّروا لا یذکرون » و یا بار ها می فرماید: مردم سخنان و ارشاد های پیامبران را گوش نمی دهند و از آن ها روی بر می گردانند. بنابراین ما نباید توقع داشته باشیم که همه به سخنان ما گوش بدهند.

۱۰)  امر به معروف، اتمام حجت برای خلافکار است تا در قیامت نگوید کسی به من نگفت، علاوه بر آنکه عذری برای گوینده است تا به او نگویند چرا نگفتی؟

۱۱) هنگام قهر الهی، آمرین به معروف نجات خواهند یافت

به نقل از کتاب دقایقی با قران از استاد قرائتی

اشتراک گذاری این مطلب!

توفیق تهجد

توفیق تهجد

ما برای اوقات خواب خود افسوس می خوریم که چرا برای نماز شب بیدار نمی شویم، در صورتی که اوقات بیداری را به غفلت می گذرانیم!
زیرا اگر در بیداری به توجه و بندگی مشغول بودیم، توفیق بیداری شب را نیز برای تهجد و خواندن نافله ی شب و تلاوت قرآن پیدا می کردیم.

(آیت الله بهجت)

اشتراک گذاری این مطلب!

یازده دستورالعمل از آیت الله بهجت

 

دستورالعمل اول

بسمه تعالی
الحمدلله رب العالمین، و الصلاة علی سید الأنبیاء و المرسلین، و علی آله سادة الأوصیاء الطاهرین و علی جمیع العترة المعصومین، واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین.
جماعتی از این جانب، طلب موعظه و نصیحت می کنند؛ اگر مقصودشان این است که بگوئیم و بشنوند و بار دیگر در وقت دیگر، بگوییم و بشنوند، حقیر عاجزم و بر اهل اطلاع پوشیده نیست.
و اگر بگویند کلمه ای می خواهیم که امّ الکلمات باشد و کافی برای سعادت مطلقه دارین باشد، خدای تعالی قادر است که از بیان حقیر، آن را کشف فرماید و به شما برساند.
پس عرض می کنم که غرض از خلق، عبودیت است ( و ما خلقت الجن و الانس إلا لیعبدون. سوره ذاریات/56 ) و حقیقت عبودیت؛ ترک معصیت است در اعتقاد که عمل قلب است و در عمل جوارح.
و ترک معصیت، حاصل نمی شود به طوری که ملکه شخص بشود، مگر با دوام مراقبه و یاد خدا در هر حال و زمان و مکان و در میان مردم و در خلوت « ولا أقول سبحان الله و الحمد لله، لکنه ذکر الله عند حلاله و حرامه ».

ما امام زمان عجل الله له الفرج را دوست می داریم، چون امیر نحل است؛ امور ما مطلقاً به وسیله او به ما می رسد؛ و او را پیغمبر صلوات الله علیه برای ما امیر قرار داده؛ و پیغمبر را دوست داریم، چون خدا او را واسطه بین ما و خود قرار داده؛ و خدا را دوست داریم، برای اینکه منبع همه خیرات است و وجود ممکنات، فیض اوست.
پس اگر خود و کمال خود را خواهانیم، باید دوست خدا باشیم؛ و اگر دوست خداییم، باید دوست وسائط فیوضات از نبیّ و وصیّ، باشیم؛ وگرنه یا دوست خود نیستم، یا دوست واهب العطایا نیستیم، یا دوست وسائط فیوضات نیستیم.
پس کیمیای سعادت، یاد خداست، و او محرّک عضلات به سوی موجبات سعادت مطلقه است؛ و توسل به وسائط استفاضه از منبع خیرات، به واسطه وسائل مقرره خودش است. باید اهتدا به هدایات آنها نماییم و رهروی به رهبری آنها نماییم تا کامیاب شویم.
دیگر توضیح نخواهید و آنکه عرض شد، ضبط نمایید و در قلب ثبت [کنید]، خودش توضیح خود را می دهد.
اگر بگویید چرا خودت عامل نیستی؟! می گویم: « اگر بنا بود که باید بگوییم ما عاملیم به هر چه عالمیم، شاید حاضر به این حضور و بیان نمی شدیم »؛ لکن دستور، بذل نعمت است، شاید به مقصود برساند؛ « ما أخذ الله علی العباد أن یتعلّموا حتی أخذ علی العماء أن یعلّموا ».
مخفی نماند اگر میسور شد برای کسی، نصیحت عملّیه بالاتر است از نصایح قولیه « کونوا دعاة إلی الله بغیر أاسنتکم »

وفقّنا الله و ایاکم لما یرضیه و جنبنا جمیعاً عن ما یسخطه و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته والحمدلله أولاً و آخراً والصلوة علی محمد و آله الطاهرین واللعن علی أعدائهم أجمعین.
مشهد، ربیع الثانی 1420

برای دیدن بقیه  دستورالعمل ها ادامه مطالب کلیک کنید

ادامه »

یک کلام، جان ِ کلام!

زن باید در صراط ِ فاطمه زهراء حرکت کند
امام (رضوان الله عليه) در يك بيانى خطاب به زن‏ها مي‏فرمودند: اينكه شما قبول كرديد روز ولادت فاطمه‌ى زهرا (سلام الله عليها) روز زن باشد، اين براى شما مسئوليت و تكليف به وجود مى‌آورد. روز شما، روز زن، روز مادر، روز فاطمه‌ى زهرا (سلام الله عليها) است؛ اين يك حركت نمادين است؛ اين كار، سمبليك است. معنايش اين است كه زن بايد در اين صراط حركت كند؛ عظمت و جلالت و علوّ مقام و مقدار براى زنان در اين راه است؛ راهى كه در آن تقوا هست، عفاف هست، دانش هست، نطق هست، ايستادگى در ميدانهاى گوناگونِ محتاج ايستادگى هست، تربيت فرزند هست، زندگى خانوادگى هست؛ همه‌ى زينت‏ها و فضيلت‏هاى معنوى در آن هست؛ زنان بايد در اين جهت حركت كنند.

بيانات مقام معظم رهبری در ديدار جمعى از مداحان سراسر كشور

اشتراک گذاری این مطلب!

چــــــــــــــــرا ما باید انقلابی باقی بمونیم ؟

برای اینکه متفــــاوت باشیم با بقیه … بهتـــر باشیم … و متفاوت باشیم …

خوبه معمولی نباشیم .. انقلابی حساب خودشو جدا میکنه .. نمیگه منم مثل بقیه ..


::. چیکار داری میکنی ؟؟

_ درس میخونیم ..

::. دیپلمت تموم بشه چی ؟؟

_ میرم سربازی .. مثل بقیه ..

::. نری سربازی چی ؟؟

_ میرم دانشگاه .. مثل بقیه ..

::. چه رشته ای انتخاب میکنی ؟؟

_ این رشته رو .. مثل بقیه ..

::. بعدش چی کاره میشی ؟؟

_  مهندس میشم میرم تو یکی از شرکت ها .. مثل بقیه ..

::. بعدش چیکار میکنی ؟؟

_ ازدواج میکنم مثل بقیه …

( بقیه منظورش کلاغ ها و گربه ها اینا هم هستنااا .. چون اینا هم همه ازدواج میکنن )

::. خب ! دیگه چیکار میکنی ؟؟

_ بچه دار میشیم طبیعتا دیگه .. مثل بقیه ..

::. بعدش چیکار میکنی ؟؟

_ چی ؟؟   خب کار میکنم دیگه .. مثل بقیه ..

::. خب دیگه بقیه شو نگو دیگه .. بعدشم می میری مثل بقیه .. بعدشم بدنت میگنده مثل بقیه ..

بعدشم میری اونجا معطل می مونی مثل بقیه .. بعدشم هیچ خاصیتی نداری مثل بقیه ..

بعدشم هیچ باری بر نمیداری بلکه باری خودت .. باید برت دارن .. مثل بقیه ..

یه عده ای باید برات بمیرن .. مثل بقیه ..

البته این جور آدما آدمای بدی نیستن ولی مثــــل بقیــــه ن ..

همین خودش خیـــلی مهمــــه ..

اگـــــــــــــر جوون هاتونو دعوت نکنید به اینکه انقلابی بشن بعد جوونا رفتن یه تیپ وحشتناکی زدن و

یه رفتار متفاوتی انجام دادن , خودتونو سرزنش کنید !

چــــــــــــون دوست نداره مثل بقیه باشه .. این آدمــــــــــــه !!

میخواد متفاوت باشه ..

اشتراک گذاری این مطلب!
 
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)