موضوع: "شعر"

کسوف دل

سجاده ام کجاست؟

می خواهم از همیشه ی اضطراب برخیزم

این دل گرفتگی مدام شاید

تأثیر سایه ی من است

که این سان

گستاخ و سنگوار،بین خدا و دلم ایستاده است

سجاده ام کجاست؟

اشتراک گذاری این مطلب!
 
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)