رمزها در رمضان است، خدا مى‌داند

برتر از فهم و گمان است، خدا مى‌داند

لیلةالقدر، کدامین شب این ماه خداست؟
چه شبى برتر از آن است، خدا مى‌داند

هر شبى توبه کنیم از گنه و پاک شویم
لیلة القدر، همان است، خدا مى‌داند

موسم بندگى چشم و زبان و گوش است
نه همین صوم دهان است، خدا مى‌داند

گر نباشد همه اعضاى تو تسلیم خدا
روزه‌ات صرفه‌ى نان است، خدا مى‌داند

بار عام و همه مهمان خداوند کریم
ماه آزادى جان است، خدا مى‌داند

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[یکشنبه 1398-03-12] [ 10:28:00 ق.ظ ]